Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Ігреньський виправний центр (№133)

Материал из m-17.info

Перейти к: навигация, поиск

/ ПРАВО / ПЕРЕЧЕНЬ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УКРАИНЫ /


Ігреньський виправний центр (№133)

49115 м. Дніпропетровськ, вул. Бехтерєва, 5, тел. (0562) 226-87-98

Центр розташований в Самарському районі міста Дніпропетровсь­ка, поблизу житлового масиву "Ігрень". У1978 р. рішенням облвиконко­му Дніпропетровської області було виділено земельну ділянку у 9,9 га для будівництва лікувально-трудового профілакторію. Проводилося будівництво житлової зони установи, гуртожитку, адміністративного штабу, стаціонару медико-санітарної частини, банно-прального ком­бінату. У 1979 р. розпочато будівництво промислової зони установи, було збудовано столярний, механічний та транспортний цехи.

20 березня 1980 р. наказом УВС Дніпропетровського облвиконко­му було створено лікувально-трудовий профілакторій. Ця дата вва­жається офіційною річницею заснування установи та її підприємства. В установі відбували адміністративні покарання засуджені, які були визнані хворими на алкоголізм.

У цьому ж році на території установи починає функціонувати про­фесійно-технічне училище, де засуджені здобувають професії токаря, фрезерувальника. Виробництво розвивалося і потребувало нових приміщень, тому у 1980-1985 рр. розширюється будівництво житлової та промислової зон установи, починає працювати ремонтно-інстру­ментальний цех.

У 1986 р. в установі починають лікувати засуджених, хворих на нар­команію. Дана категорія засуджених була працевлаштована на вироб­ництві установи.

У 1990 р. в установі відбували адміністративні покарання засуд­жені, хворі на алкоголізм.

У 1991р. установу перейменовано в лікувально-трудовий про­філакторій УМВС України в Дніпропетровській області.

начальник Сало Дмитро Володимирович.

Личные инструменты