Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Орджонікідзевський виправний центр (№79)

Материал из m-17.info

Перейти к: навигация, поиск

/ ПРАВО / ПЕРЕЧЕНЬ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УКРАИНЫ /


Орджонікідзевський виправний центр (№79), виправна колонія

53300 м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, тел. (056) 676-50-85

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ у Постанові від 31 серпня 2000 р. N 1367 звільнив від сплати податку за землю до бюджету за 2000 рік. Розмір земельної ділянки - 0.1 гектарів.

У1986 р. у м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, на території Чкаловської гірничо-збагачувальної фабрики, наказом МВС України від 18.06.1986 р. №073т було організовано лікувально-трудовий про­філакторій, в якому жінки відбували покарання та проходили курс лі­кування від наркоманії та алкоголізму.

З 1 лютого 1992 р. ЛТП наказом УВС області від 21.01.1992 р. № 39 реорганізовано у колонію-поселення УВС у Дніпропетровській облас­ті, де відбували покарання жінки у виді позбавлення волі, які твердо стали на шлях виправлення.

У 2001 р. у колонії створено дільницю виправного центру для утри­мання осіб, засуджених до обмеження волі. Планове наповнення спецконтингенту складало 750 осіб, із них 100 осіб до обмеження волі.

Орджонікідзевська ВК - колонія мінімального рівня безпеки з по­легшеними умовами тримання з дільницею виправного центру, в якій тримаються жінки, вперше засуджені до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості, а також особи, переведені з колоній мінімального рівня безпеки із за­гальними умовами тримання і колоній середнього рівня безпеки в по­рядку, передбаченому КВК України, а також засуджені до обмеження волі.

З 1 січня 2005 р. наказом ДДУПВП України від 21.11.2004 р. №219 Орджонікідзевська ВК перепрофільована в Орджонікідзевський вип­равний центр УДДУВП в Дніпропетровській області для тримання жі­нок, засуджених до обмеження волі, з сектором мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання для жінок, засуджених до позбавлення волі на певний строк. Планове наповнення спецконтингенту складає 660 осіб, із них 110 осіб до обмеження волі.

Установа здійснює працевлаштування засуджених на власному ви­робництві та на контрагентських об'єктах. Підприємство установи було засноване 06.08.1996. Основний вид діяльності - легка промисловість. Створені дільниці по виготовленню шлакоблоку та тротуарної плитки.

Засуджені проживають у чотириповерховому гуртожитку. У відді­леннях СПС проведені капітальні ремонти. В установі функціонують: медичний пункт, банно-пральний комбінат, перукарня, крамниця, біб­ліотека, тренажерний зал, дільниця ремонту взуття, кімната для про­ведення релігійних обрядів.

У різні роки установу очолювали:

Л. В. Носевич, В. І. Бабак, П. Г. Сидоренко, В. Г. Шеметов, О. І. Кози­нець.

На даний час начальник Чепурко Олена Михайлівна.

Личные инструменты