Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Дніпропетровський слідчий ізолятор

Материал из m-17.info

Перейти к: навигация, поиск

/ ПРАВО / ПЕРЕЧЕНЬ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УКРАИНЫ /


Дніпропетровський слідчий ізолятор № 3

49006 м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 101, тел. (056) 242-00-52

Згадка про першу тюрму у Катеринославі (нині Дніпропетровськ) відноситься до 1826 р. Вона носила назву - Катерининський тюремний замок, в який входили: головний триповерховий корпус та два флігелі. Розрахована тюрма була на 200 чоловік, у головному корпусі знахо­дилась церква, окремі приміщення для майстерні, тюремної лікарні, двоповерховий флігель, зайнятий під квартири службового персона­лу, одноповерховий - під одиночні камери, пральню та інші господар­чі служби.

Пізніше, у березні 1890 р., створюється Катерининська губернсь­ка тюремна інспекція при загальній присутності губернського прав­ління. На інспекцію покладалось безпосереднє завідування тюрмами губернії, вона також відала будівництвом тюрем, місць попереднього ув'язнення, організацією каторжних робіт та пересилкою ув'язнених.

У 1898 р. виникла необхідність будівництва нової тюрми, оскільки кількість заарештованих досягла 512 чоловік. Будівництво нової тюр­ми на 985 арештованих було розпочато на околиці міста Катериносла­ва, між вулицями Надєждинська та Рибна. Нині це вулиці Чичеріна та Робоча, де розташований Дніпропетровський слідчий ізолятор. Завер­шено будівництво у 1912 р., а вже в 1914 р. в установі утримувалось 1128 чоловік.

До початку Великої Вітчизняної війни, у зв'язку зі значним пере-лімітом спецконтингенту, були добудовані нові корпуси, і тюрма на той час мала вже 3 корпусних відділення. Під час Другої світової війни в установі утримувалося понад 20 тисяч військовополонених. У після­воєнні роки територія тюрми та корпусних відділень зазнала значних змін.

У зв'язку з постійним перелімітом спецконтингенту виникла на­гальна необхідність розширення камерних площ.

Коли кількість ув'язнених зросла до 12 тисяч осіб, було побудовано декілька нових будівель.

На початку 90-х років на території слідчого ізолятору, згідно з поста­новою Кабінету Міністрів України, було розпочато будівництво нового режимного корпусу на 500 місць (червень 1993 – листопад 1998 рр.).

Сьогодні Дніпропетровський слідчий ізолятор є одним із найбіль­ших слідчих ізоляторів України. Через Дніпропетровський СІЗО щоріч­но проходить приблизно 5-10 тис. осіб.

У різні роки установу очолювали:

М. В. Баранов, А. Н. Чинчик, А. В. Швидкий, О. О. Лавроненко, В. П. Байдуж, С. Г. Рожко.

На даний час Начальник СІЗО Гаподченко Юрій Вікторович.В 2005г. на тендерах закупил: Овощи 3 наименования у ЧП Педенко Е.М. (с.Григоровка, Солонянский р-н, Днепропетровская обл.)/ 30000 грн./ 22.06.2005; ЧП Яременко О.Г. (г.Днепропетровск)/ 90000 грн./ 22.06.2005 Продукцию рыбного хозяйства 2 наименования у ЧП "Днепрорыбторг" (г.Днепропетровск)/ 338800 грн./ 22.06.2005

Личные инструменты