Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Заява-клопотання про допуск до участі у справі представника

Материал из m-17.info

Перейти к: навигация, поиск
                    Голосіївський районний суд м. Києва
			        03127	м. Київ, вул. п-ка Потєхіна, 14-а
						незаконно обвинувачений, незаконно 								 
                        притягнений до адміністративної
                        відповідальності по кримінальній
                        справі № 000000
						Петров Петро Петрович
					00000	м. Київ, вул. 				

						Справа № 0-00/00

В порядку
ст.21 КПК України

З А Я В А
про забезпечення права на захист,
складання протоколу, та винесення постанови

	Захисник Іванов Іван Іванович неодноразово підтримував заяви про відвід, за що був усунутий постановою незаконного складу суду.
	У всіх винесених постановах суду недостовірно зазначено, що заяви про відвід надумані без дослідження обставин викладених у заявах. Тобто виникає необхідність залучити іншого адвоката Олександрова Олександра Олександровича для забезпечення права відводу, вказаного права незаконно обвинувачений Петров П.П. безпідставно позбавлена, без забезпечення права на захист.
	ст.63 Конституції України, Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.
	ст.21 КПК України, підозрюваному, обвинуваченому і підсудному забезпечується право на захист. Особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор, суддя і суд зобов'язані до першого допиту підозрюваного, обвинуваченого і підсудного роз'яснити їм право мати захисника і скласти про це протокол, а також надати підозрюваному, обвинуваченому і підсудному можливість захищатися встановленим законом засобами від пред'явленого обвинувачення та забезпечити охорону їх особистих і майнових прав.
	ст.43 КПК України, обвинувачений має право мати захисника і побачення з ним до першого допиту.
	ст.44 КПК України, як захисником допускається особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в України.
	На підставі вищевикладеного, ст.63 Конституції України, обов'язку за ст 21 КПК України, та керуючись ст.ст. 43, 44 КПК України, -

ПРОШУ:

1.Додати заяву до матеріалів справи № 0-00/00 т.	 а.с.		.
2.Суддю і суд скласти протокол з участю Олександрова Олександра Олександровича та Петрова Петра Петровича про забезпечення права на захист в порядку ч.2 ст.21 КПК України.
3.Заслухавши думку прокурора на виконання обов'язку суду у нарадчій кімнаті, своєчасно винести постанову про допуск додаткового захисника Олександрова Олександра Олександровича до того моменту, з якого захисник згідно з законом повинен приступити до здійснення захисту по справі 0-00/10, в порядку ч.5 ст.44 КПК України.

	Додатки:
1.Копія угоди правової допомоги захисника, доручення - 1 арк.
2.Копія посвідчення адвоката - 1 арк.
3.Копія свідоцтва адвоката - 1 арк.

	Петров П.П.									00.00.0000р. 
Личные инструменты