Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Заява про визнання особи обмеженої у дієздатності

Материал из m-17.info

Перейти к: навигация, поиск

ПРАВО / Право Украинской ССР / Цивільне право /


[править] Зразок

 
До Голосіївського районного суду м.Києва
м.Київ, вул. полковника потєхіна, 14-а

Заявник:Кутін Миколай Петрович м.Київ, вул В.Васильківська тел.555-55-55

Заінтересована особа:Кутін Олександр Петрович м.Київ, вул В.Васильківська тел.555-55-55

Орган опіки і піклування Голосіївського району м.Києва

м.Київ, вул. полковника Потєхіна, 14-а

В порядку ст.36 ЦК України

З А Я В А

про визнання Кутіна Олескандра Петровича
обмеженим у дієздатності

Мій брат, Кутін Олександр Петрович, протягом останніх років зловживає спиртними напоями, ні праціює, виносить з квартири речі, одяг, продає іх, та займається жебрацтвом. Отримані від жебрацтва гроші витрачає на притбання спиртних напоїв, грошей за комунальні послуги не сплачує.

У даний час я теж безробітний в зв'язку з економічною кризою у державі, крім того змушений витрачати гроші на сплату комунальних послуг.

Це можуть підтвердити сусіди Шевченко Андрій Миколайович та Коваленко Олексій Петрович, а також знайомі Сидоренко Василь Васильович та Карпенко Степан Андрійович.

Враховуючи, що Кухтін О.П., зловживає спиртними напоями, ставить себе і свою сім'ю у тяжке матеріальне становище, на підставі ст.36 ЦК України, ст.ст.236, 237, 238, 240 ЦПК України,

ПРОШУ

1. Визнати Кутіна Олександра Петровича, 1988 р.н., уродженця міста Києва, який мешкає за адресою: 04001 м.Києв, пр-т Науки, 14, кв.11, обмеженим у дієздатності.

2. У судове засідання викликати свідків:

- Шевченко Андрій Миколайович, який мешкає за адресою: 04001 м.Києв, пр-т Науки, 14, кв.12;

- Коваленко Олексій Петрович, який мешкає за адресою: 04001 м.Києв, пр-т Науки, 14, кв.15;

- Сидоренко Василь Васильович, який мешкає за адресою: 03127 м.Києв, вул. Голосіївська, 31, кв.125;

- Карпенко Степан Андрійович, який мешкає за адресою: 03127 м.Києв, вул. А.Бубнова, 23, кв.45.


26.03.2010р.Кутін М.П.

Додатки

  1. Копія свідоцтва про народження, на 1-му арк.
  2. Довідка РУ ГУ МВС України про притягнення Кутіна О.П. до адміністративної відповідальності за появу в громадських містах в стані алкогольного сп'яніння, на 1-му арк.
  3. Довідка лікаря, на 1-му арк.
  4. Довідка ЖЕУ за Ф.3, на 1-му арк.
  5. Довідка з центру зайнятості, на 1-му арк.

[править] Зразок 2

________________ районному суду м. _

Заявник: _________________________________

(п. і. п., місце проживання)

Заінтересовані особи: 1)________________________________

(найменування органу опіки та піклування
відповідної райдержадміністрації, адреса)

2) _______________________________

(п. і. п, місце проживання фізичної особи,
відносно якого подається заява)

ЗАЯВА

про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

«___ » __________ 200 __ р. я вступила у шлюб з___________________ (П.І.П.) і до цього часу проживаю з ним.

Від шлюбу у нас є малолітні діти: син Роман, 12.09.199 р. та дочка Ліза, 15.07.200 __ р., які проживають разом з нами.

Чоловік працює вантажником на заводі_____________ і отримує заробітну плату в розмірі _____ грн., моя ж зарплата невелика. На протязі останніх двох років всі отримані гроші він витрачає на купівлю горілчаних виробів, виносить з квартири речі для купівлі алкоголю, чим ставить сім'ю у тяжке матеріальне становище.

Через зловживання спиртним напоями чоловік знаходиться під наглядом лікаря-нарколога.

На підставі ст. ст. 36, 37 ЦК України, ст. ст. 236-238 ЦПК України

ПРОШУ:

Прийняти заяву до розгляду.

Ухвалити рішення про обмеження цивільної дієздатності_______________ (П.І.П.), 12. 09. 19___ р. народження, уродженця м. _____________ У якості свідків, що можуть підтвердити доводи заяви, прошу викликати:

1) Петрова Ігоря Матвійовича, що проживає за адресою:___________ ,

2) Лізуна Дмитра Олеговича, що проживає за адресою: __________ .

Додаток:
 
1) копія свідоцтва про укладення шлюбу,

2) копії свідоцтв про народження дітей,

3) довідки про мою заробітну плату та чоловіка ,

4) довідка лікаря-нарколога,

5) квитанція про сплату судового збору,

6) копії заяви для заінтересованих осіб.

Підпис
 
Дата
 
 
 

[править] Коментар

Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи по­дається за місцем проживання цієї особи, а якщо вона знаходиться на лікуванні у наркологічному або психіатричному закладі - за місцем знаходження цього закла­ду. Правило виключної підсудності викликано потребою спростити збір доказів і забезпечити по можливості фактичну участь при розгляді справи фізичної особи, правовий статус якої змінюється. Зміст заяви повинен відповідати загальним вимо­гам ст. 119 ЦПК та чітко визначеним ст. 238 ЦПК.

Розгляд справи проходить за участю заявника, в якості якого можуть бути лише особи, які зазначені в ст. 237 ЦПК, та заінтересованої особи - представника органу опіки та піклування. Згідно з СК України, п. п. 1.3, 1.4 Правил опіки і піклування, опіка і піклування встановлюється державною адміністрацією районів, районів у місті Києві і Севастополі, виконавчими комітетами міських, районних у місті, селищних або сільських рад. Безпосереднє ведення справ по опіці та піклування у виконкомах районних (міських) рад покладено: відносно неповнолітніх - на відділи освіти; віднос­но осіб, визнаних судом недієздатними чи обмежено дієздатними, - на відділи охоро­ни здоров'я; відносно дорослих дієздатних осіб, які потребують піклування за станом здоров 'я, - на органи соціального захисту населення. У сільській місцевості і селищах ведення справ опіки і піклування безпосередньо покладені на виконавчі комітети се­лищних і міських рад.

Відносно виклику в судове засідання особи, щодо якої подано заяву про обме­ження цивільної дієздатності, то у судовій практиці відсутня чітка позиція. ЦПК (ч. 1 ст. 240) ставить вирішення цього питання на розсуд суду, так як зазначає, що ця особа викликається з урахуванням стану її здоров 'я. Однак визначення цього стану в справах про обмеження дієздатності є оціночним поняттям, допоки не буде проведена відповідна експертиза, яка рідко призначається у даній кате­горії справ. Загальний контекст п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду Украї­ни № З від 28.03.1972р. (з відповідними змінами) «Про судову практику в спра­вах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним», що на­далі в книзі приводиться, вказує на те, що суди повинні цю фізичну особу викликати, оскільки зазначається про встановлення наслідків ст. 172 ЦПК (нині ст. 169 нового ЦПК).

У в а г а! Якщо справа порушена за заявою органа опіки та піклування, нарколо­гічного чи психіатричного закладу, то фактичним заявником у справі виступають особи, за проханням і в інтересах яких судове провадження відкрито.
Личные инструменты