Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Зразок заяви про забезпечення доказів

Материал из m-17.info

Перейти к: навигация, поиск

ПРАВО / Право Украинской ССР / [Цивільне право] /


 
                                 До ______________ міськрайонного суду
                                 _________________області

                                 Макаренко Івана Петровича,
                                 який проживає за адресою:
                                 вул. Щедріна, буд. 34,
                                 м. ___________ _____________ обл.,
                                 поштовий індекс _____
                   Заява
                про забезпечення доказів

У провадженні ______________міськрайонного суду знаходиться справа №2-41/05 за моїм позовом до Макаренко Наталії
Анатоліївни про визначення місця проживання нашої дочки Макаренко Анни Іванівни.

Як свідка у зазначеній справі я просив допитати Чайку Надію Володимирівну, яка зможе підтвердити факт поганого 
поводження Макаренко Наталії Анатоліївни із своєю дочкою.

Однак наприкінці липня цього року зазначений свідок виїжджає на постійне проживання до Росії, у зв’язку з чим 
можуть виникнути складнощі з її явкою до суду.
На підставі викладеного й у відповідності з ч. 1, 2 ст. 133, ст. 135 ЦПК України

                    прошу:

забезпечити докази у справі №2-41/05 за моїм позовом до Макаренко Наталії Анатоліївни про визначення місця
проживання нашої дочки способом допиту як свідка Чайки Надії Володимирівни, яка проживає за адресою: 
вул. Щедрина, буд. 67, м. ______________ ______________ області.

Додаток:

  Копія проїзного квитка.

„____”__________ 200__ р.                       ____________Макаренко І.П.
                                   Судді Соснівського районного суду м. Черкаси

                                   18016 м. Черкаси, вул. Гоголя, 316
                                   С.Є. Токова

                                   Відповідача: Овчаренко Тетяна Петрівна,
                                   18000, м. Черкаси, вул. Леніна, 151, кв.5

                        Заява

                   про забезпечення доказів

У провадженні Соснівського районного суду м. Черкаси знаходиться цивільна справа № 3 – 514 за позовом Степаненко К. І.,
Михайленко В.Ю., про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної залиттям квартири. Позивачами вже надано
в якості додатку до позовної заяви локальний кошторис 1 – 2 – 3 на ремонт квартири № 1 буд № 151 по вул. Леніна
м. Черкаси, складеного в поточних цінах станом на 17 березня 2010р. ПП «Будгуд». Проте, даний кошторис не може бути
взятий до уваги, так як він визначає не розмір завданої матеріальної шкоди, а саме вартість капітального ремонту в
квартирі, що спричинений не залиттям, а лише незаконним бажанням позивачів за рахунок відповідачів здійснити ремонт 
у власній квартирі. 23 липня 2010 р. під час попереднього судового засідання була призначена товарознавча експертиза
по встановленню вартості ремонтних робіт завданим залиттям. Проте, вважаю, що перед визначенням питання вартості 
ремонтних робіт необхідно встановити дійсну завдану шкоду залиттям, причини залиття та відповідно винну особу в цьому,
адже саме вирішення даних питань становить суть позовних вимог.

Для визначення даних питань потребуються спеціальні знання, тобто призначена експертиза. Позивачі ж, подаючи докази, 
які не відповідають дійсності, прагнуть ввести в оману суд та уникнути всебічного та справедливого розгляду справи. 
З метою забезпечення доказів, що обґрунтовують розмір матеріальної шкоди заданої залиттям, для попередження умисного 
створення обставин, за яких буде неможливо отримати об’єктивний висновок експерта з вищезазначених питань, необхідно 
вчасно вжити заходів, а саме призначити експертизу.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 133, 134, 135 ЦПК України,

                         Прошу:

1. Забезпечити доказ завданої шкоди, шляхом призначення експертизи перед якою поставити питання: 
- Чи мало місце залиття 12 березня 2010 р. та 11 квітня 2010 р. в квартирі № 1 буд № 151 по вул. Леніна в м. Черкаси?
- Яка причина залиття 12 березня 2010р. та 11 квітня 2010р. в квартирі № 1 буд № 151 по вул. Леніна в м. Черкаси?
- Чи могло спричинити залиття проведені ремонтні роботи в кв. № 13 в буд. № 151 по вул. Леніна в м. Черкаси? 
- Що саме було пошкоджено та в якому об’ємі в квартирі № 1 буд № 151 по вул. Леніна в м. Черкаси? 
- Чи могли пошкодження виникнути в результаті дії самих власників квартири № 1 буд № 151 по вул. Леніна в м. Черкаси?
2. Відповіді на вищевказані питання надати експертом до встановлення вартості ремонтних робіт по залиттю.

"___"_________________2010р.   Овчаренко Т.П. 
Личные инструменты