Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Позовна заява про захист права на інформацію

Материал из m-17.info

Перейти к: навигация, поиск

ПРАВО / Право Украинской ССР / Цивільне право /


                                    До Голосіївського районного
                                    суду м.Київа
                                 03127 м.Київ, вул.П.Потехіна, 14-а

                           Позивач     Іваненко А.А.
                                 03127 м.Київ, вул.П.Потехіна, 14-а

                           Відповідач    Петренко О.О.
                                 03127 м.Київ, вул.П.Потехіна, 14-а

                     

                  ПОЗОВНА ЗАЯВА
            про визнання інформації недостовірною

 Згідно ст.4 Закону України "Про інформацію", позивач Іваненко А.А. та відповідач Петрен-
 ко О.О. є суб'єктами інформаційних відносин. Об'єктом інформаційних відносин є інформація.
 Згідно ст.1 Закону України "Про інформацію", інформація це, будь-які відомості та/або дані,
 які можуть бути збережені на матеріальних носіях. Документ є матеріальним носієм, що 
 містить інформацію основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі. 
 Згідно п.3 ч.1 ст.2 Закону України "Про інформацію", одним із основних принципів інформаційних 
 відносин є достовірність і повнота інформації.
 Занесені за допомогою лазерного принтеру дані _________________________ містяться та розміщені
 відповідачем громадянином Петренко О.О. в документі __________ на паперовому носії у 
 друкованому вигляді, для збереження та передавання у часі та просторі.
 Згідно п.7 ст.10 Закону України "Про інформацію", вказана інформація за змістом відноситься 
 до виду правової інформації.
 Зазначені дані є недостовірними виходячи з наступного: ________________________________.
 Відповідач Петренко О.О. з корисливих чи інших мотивів передав зазначені недостовірні дані
 на матеріальний носій для збереження і подальшого передання у часі та просторі, чим порушив
 принцип достовірності інформації.
 Згідно ч.2 ст.5 Закону України "Про інформацію", реалізація права на інформацію не повинна
 порушувати законні інтереси інших громадян, права та інтересу юридичних осіб.
 Згідно ст.7 Цивільного кодексу України, до звичаю ділового обороту відноситься зміст 
 Тлумачного словника Україниської мови (К.: "Аконіт" 2003, ISBN 966-13-5, ISBN 
 966-7173-18-6)ДОСТОВІРНИЙ - який не викликає сумніву, цілком вірний, точний.
 Згідно ст.27 Закону України "Про інформацію", порушення законодавства про інформацію тягне 
 за собою цивільно-правову відповідальність згідно із законами України.
 Згідно ч.2 ст.4 Цивільного Кодексу України, актами цивільного законодавства є також інші 
 закони України (далі - закон). 
 Згідно із ч.3 ст.14 Цивільного Кодексу України, виконання цивільних обов'язків забезпечується
 засобами заохочення та відповідальністю, які встановлені договором або актом цивільного
 законодавства.
 Згідно ч.4 ст.7 Закону України "Про інформацію", право на інформацію охороняється законом.
 Згідно абзацу 2 ч.2 ст.7 Закону України "Про інформацію", суб'єкт інформаційних 
 відносин може вимагати усунення будь-яких порушень його права.
 Згідно ч.4 ст.32 Конституції України, кожному гарантується судовий захист права вимоги
 вилучення будь-якої інформації.
 Згідно ст.4 Цивільного процесуального кодексу України, суд захищає права фізичних осіб у 
 спосіб визначений законами України. 
  Згідно уложення Поліщук Н.В., Білич І.М., Диба В.Г., від 20.04.2011р., справа 
 N 22-2690/3957/2011, Апеляційного суду м.Києва, районний суд розглядає справи визнання
 інформації недостовірною.
  Згідно уложення Куренков Є.С., від 18.07.2011, спарава N 02/2-7012/11, Дарницького 
 районного суду м.Києва, суд виносить ухвалу відкриття провадження по справі.
 На підставі викладеного згідно ч.4 ст.32 Конституції України, ст.ст. 1, 2 п.3 ч.1, 4, 5 ч.2,
 7 ч.2 ч.4, 10 п.7 Закону України "Про інформацію", ч.2 ст.4, ч.3 ст.14 ЦК України, ст.4 ЦПК
 України, -

                     ПРОШУ

 1. Захистити право на інформацію шляхом визнання даних в документі ________, 
  а саме "_________" - недостовірними. 
 2. Вилучити і усунути визнані недостовірні дані.

 Позивач (підпис)                                 Дата 

 Додаток:
 1. Уложення Куренков Є.С., від 18.07.2011р., Дарницький районний суду м.Києва, - на 1-му арк.
 2. Уложення Поліщук Н.В., Білич І.М., Диба В.Г., Апеляційний суд м.Києва, - на 2-х арк.
 

1.Зразок позовної заяви

2. Питання відкриття провадження:

Личные инструменты